СИГУРНОСТ НА ЗАПАЛЯНКОВЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТАДИОНА:

1. Забранено е внасянето и показването на знамена, плакати, флагове и всякакви други форми на визуална подкрепа, които използват символи или емблеми, подстрекаващи към насилие или ксенофобия на стадиона. /Организаторите са задължени да ги отстраняват незабавно/
2. Забранено е внасянето на всякакъв вид оръжие и предмети, които могат да бъдат хвърлени. Всяко лице, което се опита да хвърли такъв предмет /вкл. тъпани, барабани, високоговорители или други големи предмети/ няма да бъдат допускани на стадиона.
3. Забранено е внасянето на всякакъв вид знамена, които са на прътове – дори и на пластмасови. Всяко такова знаме ще бъде допускано само ако прътът е изваден и оставен навън
4. Няма условия за депозиране на предмети или лични вещи на стадиона и поради тази причина уведомяваме привържениците на гостуващи тим да не носят предмети, с които рискуват да им бъде отказан достъп.
5. Внасянето и продажбата на алкохолни напитки на стадиона е забранено. Не се допуска внасянето на стадиона на вода и безалкохолни напитки. Осигурена е продажбата на тези и други стоки вътре на трибуните.
6. Внасянето на факли и фойерверки вътре на стадиона е забранено. Всеки, който се опита да внесе пиротехнически предмети, няма да бъде допускан.
8. Забранено е внасянето на всякакви предмети, които биха могли да се запалят лесно.

В допълнение на горните правила запалянковците трябва да спазват следното:

1. Не е разрешено да се хвърлят каквито и да било предмети между отделните сектори както и между запалянковците.
2. Всички гостуващи фенове трябва да спазват инструкциите на полицията и на клубните стюарди и да им сътрудничат при заемане на местата си по трибуните.
3. Феновете трябва да влизат на стадиона според определените според клубните им принадлежности входове и по възможност не по-късно от 15 минути преди началото на срещата.
5. Всички посетители ще бъдат претърсени на входовете към стадиона като мярка за сигурност за самите тях, както и за останалите привърженици на стадиона.
6. Разпорежданията на полицейските служители, както и тези на стюардите трябва да бъдат следвани през цялото време
7. В случай на нарушение на тези правила и/или на обществения ред клубът може да откаже достъп до стадиона или да отстрани отговорните за това лица.
8. По време на проверките на входовете на стадиона посетителите, за които е преценено, че са употребили алкохол над нормалните граници, няма да бъдат допускани и ще бъдат отстранявани от стадиона.
9. Клубът си запазва правото да предприема всички необходими мерки, които сметне за необходимо, с цел нормалното протичане на спортното мероприятие.

Берое се нуждае от теб!
Бъди един от нас!
Само Берое!
Дари тук