ПФК „Берое“ публикува своя годишен финансов отчет за 2021 г. в Агенцията по вписвания: