Александър Томаш говори пред медиите след срещата с „Македоиния Гьорче Петров“. Вижте какво сподели наставника: