След „тежки“ съдебни дела, продължили шест години марката и емблемата на „Берое“ вече официално са притежание на клуба. Собственикът на „Берое“ направи всичко възможно да защити интересите на клуба и най-вече на многобройните фенове на отбора. Представяме ви кратка хронология на събитията, които доведоха до това ползотворно решение.

Към момента на придобиване на акциите на “Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора” ЕАД от “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, марката “Берое” е вече прехвърлена от бившия собственик Николай Банев на друго негово дружество – “Блясък” АД гр. Ямбол.

През октомври 2011 г. “Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора” ЕАД подаде заявка в Патентното ведомство на Република България за регистрация на марката „Берое“ от негово име. Също през 2011 г., но няколко месеца по-рано, друго дружество – „Берое 1916“ ООД гр. Стара Загора, нямащо нищо общо с футболния клуб, също е подало заявка за регистрация на марката „Берое“ в Патентното ведомство от негово име.

В защита на законните си права и интереси, ПФК Берое повдигна спор пред Патентното ведомство за отмяна на регистрацията на марката „Берое“, притежание на „Блясък“ АД, като производството завърши с влязло в сила решение в полза на ПФК Берое.

На следващия етап, “Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора” ЕАД подаде възражение срещу заявката на „Берое 1916“ ООД за регистрация на марката „Берое“. По производството Патентното ведомство взе решение за регистрация на марката „Берое“ по заявката на “Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора” ЕАД и „Берое 1916“ ООД получава пълен отказ от регистрация, който беше потвърден и от съда на две инстанции.

Така, шест години след подаването на заявка от “Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора” ЕАД и множество производства в защита на правата на спортния клуб, марката (емблемата) на „Берое“ стана и официално негово притежание.