Едноличният собственик на каптала на „ПФК Берое – Стара Загора“ ЕАД извършва промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Числеността на съвета се намаля от 5 на 3 човека. От стария състав излизат Наско Шилигарски, Димитър Хаджиев и Красимира Чахова. В новия СД остават Илко Русев, който  е изпълнителен директор и председател на СД и Михаил Боиндруков. Новият член в състава е Красимир Ончев, който е председател на фен групата на „Берое“ в „ТЕЦ Марица изток 2“, която е част от „Национален фен клуб Берое Стара Загора“.

Красимир Ончев е роден на 25 юни 1959 г. Работи в „ТЕЦ Марица изток 2“.