На 25 и 26 юни от 9 ч. на тренировъчния комплекс на стадион „Берое“ ще се проведе изпит за прием за 6 и 7 клас в Спортно училище „Тодор Каблешков“ гр. Стара Загора. На него ще присъстват и ръководителите на беройската школа. Всяко дете до 15 г. възраст включително, което покаже нужните качества, умения и желае да бъде прието в съответното училище с условията, които предлага то ще бъде поканено в школата на старозагорци.

Очакваме всички желаещи!