На 17 февруари, от 19:16 часа във ВИП залата на стадион „Берое“ в Стара Загора се проведе Общо събрание на СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора“. На него беше даден отчет за дейността на сдружението и се назначи нов УС – с нов председател. В последната точка от дневния ред бяха обсъдени много актуални теми относно организацията и подкрепата на „Берое“.

В началото, бившият Управителен съвет даде отчет за дейността и финансите на сдружението след последното Общо събрание през юли 2013 г. Беше взето решение УС да бъде разпуснат изцяло и да бъде избран нов такъв, както беше предвидено в дневния ред на Общото събрание.

За нов председател и член на УС на сдружението беше избран Дончо Христов, който участваше в УС и на предишното ръководство. Другите 6 пълноправни членове са Йордан Боев, Кристиян Кръстев, Станислав Илиев, Пламен Стефанов, Александър Димов и Александър Павлов.

Подробно беше обсъдена и организацията за следващия изключително важен мач на „Берое”. Дискутирани бяха още проблемите, които се срещат при организации и възможностите те да бъдат решени. По всички точки от дневния ред право на глас имаха членовете на фенклуба, заплатили членския си внос за новия сезон. В същото време обаче на събранието добре дошли бяха всички привърженици, като всеки имаше възможност да се изкаже по всички обсъждани въпроси и да му бъде изслушана позицията по темата.

Във връзка с по-добрата координация на всички привърженици е създадена и нова група във фейсбук, целяща навременно информиране за актуални въпроси около любимия отбор. Името е НФК БЕРОЕ, като всеки бероец е добре дошъл в нея.