На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на сдружението Управителният съвет на СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора” свиква Общо събрание на сдружението на 17.02.2014 г. (понеделник) от 19:16 часа в гр. Стара Загора, VIP зала (тенис масите) на стадион Берое, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението;
2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет на сдружението;
3. Освобождаване на членовете на УС на сдружението и Председателя на УС;
4. Избор на членове на УС и на председател на УС на сдружението;
5. Разни

Предвид така стеклите се обстоятелства и наложащите промени в Управителния съвет на фенклуба, беше взето решение от настоящите ръководители, той да бъде изцяло разпуснат, след което да бъдат избрани нови реално действащи лица сред фенската маса. Надяваме се, че периодът от 10-ина дни ще бъде достатъчен на всеки, за да помисли кой би следвало да заеме позицията на председател или една от 7-те вакантни позиции за членове на Управителния съвет. Фенклубът очаква вашите предложения и кандидатури в точка 4 от дневния ред на Общото събрание.

Общото събрание ще бъде използвано и за по-обща мащабна среща, преди началото на пролетния шампионат сред активните беройци. Всеки ще може да изрази мнение сред широк кръг от хора за футболния клуб и незавидното място на което той се намира в момента, както и други актуални въпроси.

Тогава ще се види и кой от феновете е оцелял след банкета, който по план график ще се проведе непосредствено след приключване на последната за сезона контролна среща на нашите любимци на 15 февруари в Стара Загора.

„От сега се подготвяйте и за ада, който ще сътворим в Ловеч. Момчетата имат нужда от подкрепа до края, а края не се вижда. С БЕРОЕ ЗАВИНАГИ!“, призоваха от фенклуба.